Algemene voorwaarden

1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en YoZenga, merknaam van Pademime. 
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
3. Tenzij Pademime schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
4. Pademime behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Pademime deze Voorwaarden willen wijzigen.

2: Een contract afsluiten 
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Pademime heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Pademime niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Pademime bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Pademime zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

3: Prijzen en kosten
De online prijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de YoZenga webwinkel. De prijzen van artikelen in de webwinkel zijn inclusief BTW 

4: Uitvoering van orders 
1. Pademime zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven in de Webshop van YoZenga. 
3. De levertijd die staat vermeld is ons streven en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

5: Recht om artikelen terug te sturen 
1. De klant heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen viertien (14) dagen na aflevering terug te retourneren. Wij wijzen de klant erop dat Pademime de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
2. Na ontvangst en controle van de artikelen wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.
3. Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd worden niet geaccepteerd.
4. Artikelen moeten worden teruggestuurd in originele staat en verpakking.
5. Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik. 
6. Pademime heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Pademime.

6: Foutieve aflevering
Indien Pademime een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Pademime te laten weten. Pademime zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

7: Overmacht
1. Pademime is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Pademime valt.
2. Indien Pademime niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Pademime de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

8: Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@yozenga.nl
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Pademime, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.
4. Ook kunt u via de site van ODR (Online Dispute Resolution) een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. U kunt deze site alleen gebruiken als u in de EU woont.

9: Betaling
De klant kan met IDeal betalen. 

10: Privacy
1. Door een order te plaatsen, verleent de klant Pademime het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Pademime, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van Pademime vindt u op de pagina Privacybeleid van deze website.

11: Afwijkingen
Pademime kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

12: Bedrijfsinformatie
Pademime is telefonisch te bereiken op nummer 06*55346536 of per e-mail op info@yozenga.nl

Hoofdkantoor:
Olympiaweg 21C
3118 JD Schiedam 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24243975/BTW-nummer: NL 001572369B82